Praktische zaken

Vakantie en vrije dagen

VAKANTIE in 2022-2023

De vakantieregeling wordt vastgesteld door de Commissie Vakantieregeling Hoogeveen. Daarin zijn het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Hoogeveen vertegenwoordigd.

VakantieStartEinde
Herfstvakantie17-10-202221-10-2022
Kerstvakantie26-12-202206-01-2023
Voorjaarsvakantie27-02-202303-03-2023
Goede Vrijdag en Pasen07-04-202310-04-2023
Meivakantie (inclusief Koningsdag)24-04-202305-05-2023
Hemelvaart18-05-202319-05-2023
Pinksteren29-05-202329-05-2023
Zomervakantie24-07-202301-09-2023

ORGANISATIEDAGEN in 2022-2023

Op het Roelof van Echten College hebben we organisatiedagen. Dan werken onze docenten aan het ontwikkelen van het onderwijs, professionalisering, teamvorming en meer. De leerlingen zijn die dagen of dagdelen vrij.

datumorganisatiedag
29-08-2022organisatiedag voor alle leerlingen
05-10-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen
02-11-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
15-11-2022organisatiedag voor praktijkonderwijs
29-11-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
01-12-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
09-01-2023organisatiedag voor alle leerlingen
30-01-2023organisatiedag voor praktijkonderwijs
14-02-2023organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
21-03-2023organisatiedag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
23-03-2023organisatiedag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
31-05-2023organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
06-06-2023organisatiemiddag voor praktijkonderwijs
23-06-2023organisatiedag voor praktijkonderwijs
13-07-2023

organisatiedag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs

14-07-2023organisatiedag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
20-07-2023organisatiedag voor praktijkonderwijs
21-07-2023 organisatiedag voor praktijkonderwijs

VAKANTIE IN 2023-2024

De vakanties in het schooljaar 2023-2024 zijn vastgesteld. De organisatiedagen voor schooljaar 2023-2024 zijn nog niet bekend.

VakantieStartEinde
Herfstvakantie23-10-202327-10-2023
Kerstvakantie25-12-202305-01-2024
Voorjaarsvakantie19-02-202423-02-2024
Goede Vrijdag en Pasen29-03-202401-04-2024
Meivakantie (inclusief Koningsdag en Hemelvaart)29-04-202410-05-2024
Pinksteren20-05-202420-05-2024
Zomervakantie22-07-202430-08-2024

Te laat komen, absentie en ziek melden

Elke leerling moet op tijd in de les zijn. Als de leerling te laat komt en daarvoor geen geldige reden heeft moet hij de tijd inhalen. Bij regelmatig te laat komen, wordt de afdelingsleider ingeschakeld.

Als een leerling ziek is of om een andere reden niet op school komt, moet dat door de ouder(s) op de eerste dag (vóór 8.30 uur) worden gemeld. Is een leerling tijdelijk niet in staat om deel te nemen aan de sportlessen, dan moet dit aan de docent gemeld worden door middel van een schriftelijk verzoek met vermelding van reden. Andere redenen voor afwezigheid moeten vooraf met de afdelingsleider worden overlegd. Deze beoordeelt het verlof. Bij absentie (zonder dat dit door de ouder gemeld is) wordt direct contact opgenomen met thuis. Bij herhaalde ongeoorloofde afwezigheid wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. 

Verlof aanvragen

Een leerling absent melden kan via het absentieformulier in Somtoday, per mail aan verlof-vmbo@rvec.nl of telefonisch (0528 - 358 658).

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen vrij krijgen buiten de normale schoolvakanties om. Bijvoorbeeld bij een huwelijk of sterfgeval in de familie. Ook voor sommige religieuze feesten mogen leerlingen thuisblijven. Natuurlijk moeten de ouders dit overleggen met de betreffende afdelingsleider. Daarnaast kan een leerling in bepaalde gevallen extra vrij krijgen voor vakantie. Met name wanneer hun ouders vanwege hun werk per se niet weg kunnen in de schoolvakantie. Hiervoor zijn nadere richtlijnen opgenomen in de Leerplichtwet. Ook voor extra vakantie moeten ouders toestemming vragen aan de schoolleiding. 

Roosterwijzigingen en lesuitval

Helaas is het onvermijdelijk dat er lesuitval plaatsvindt vanwege afwezigheid van docenten, bijvoorbeeld door ziekte. Wanneer dit voor een klas het eerste of een laatste lesuur betreft, wordt meestal vrij gegeven. In alle andere gevallen proberen we om een andere docent de klas op te laten vangen. De klas heeft dan een zogenaamde invalles. Het is echter niet altijd te regelen dat een invalles plaatsvindt. Leerlingen hebben dan een lesuur vrij, een ‘tussenuur’. Die tijd kunnen ze gebruiken om schoolwerk te maken. In Zermelo staan het lesrooster en eventuele roosterwijzigingen. Het is belangrijk om het rooster elke dag voor vertrek vanuit huis te bekijken.

Schoolregels

Binnen onze school moet iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw veilig voelen. Daarom gelden de volgende regels voor iedereen op locatie Voltastraat:

GEDRAGSREGELS VOLTASTRAAT

 • We hebben respect voor elkaar en voor elkaars (school)spullen
  • Wij blijven van elkaar af.
  • We zijn vriendelijk en beleefd.
  • Wij letten op onze eigen taal.
 • Wij zijn een gezonde, rookvrije school.
 • Wij zijn op tijd:
  • op school;
  • in de les;
  • op stage.
 • Onze uiterlijke verzorging is niet aanstootgevend of beledigend voor anderen:
  • Wij doen in school hoofddeksels af. 
 • Wij lopen en praten rustig in de school.
 • Wij houden de school netjes:
  • Wij eten en drinken tijdens de pauze;
  • Wij ruimen onze rommel op.
 • Wij gebruiken onze telefoons op een goede en veilige manier:
  • tijdens de pauzes;
  • in opdracht van de docent;
  • we maken niet ongevraagd foto's of video's van elkaar.

De mentor bespreekt de schoolregels aan het begin van het schooljaar.

KLEDING EN SCHOEISEL VOOR VEILIGHEID

In bepaalde (praktijk)lokalen moeten leerlingen specifiek voorgeschreven kleding, schoeisel en/of beschermingsmiddelen dragen in verband met de veiligheidsvoorschriften. De praktijkdocent instrueert leerlingen in het begin van het schooljaar hierover. Een leerling kan geweigerd worden tot een praktijklokaal als hij niet beschikt over de voorgeschreven materialen. Stofjassen en overalls moeten via school worden aangeschaft en zijn voorzien van een logo van de school en de naam van de leerling. In het kader van de Arbo-wet is het dragen van veiligheidsschoenen in de praktijklokalen verplicht. Uw kind kan deze schoenen voordelig via school aanschaffen, maar dit is niet verplicht. U mag zelf schoenen aanschaffen onder voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen (stalen neus en stalen tussenzool; code S3). Alle leerlingen die techniekmodules volgen, krijgen een cursus basisveiligheid (VCA). Deze cursus kan worden afgesloten met een examen.