Mavo bovenbouw

Het onderwijs 

De bovenbouw van de mavo heet (net als bij de havo, het atheneum en het gymnasium) de tweede fase. Het onderwijs is in de bovenbouw opgedeeld in drie delen:

•   Het gemeenschappelijke deel: alle leerlingen zijn verplicht om deze vakken te volgen.
•   Het profieldeel: alle leerlingen kiezen een profiel.
•   Het vrije deel: alle leerlingen kiezen een vak uit het aanbod van de school.

In de tweede klas bereiden we leerlingen hierop voor. Tijdens lessen vanuit het decanaat en het mentoraat maken leerlingen kennis met de verschillen tussen de profielen en krijgen ze informatie over de mogelijkheden die de verschillende profielen bieden om toegelaten te kunnen worden tot vervolgopleidingen. 

Vier profielen

Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Techniek
  • Landbouw

Elk profiel kent een of meerdere verplichte profielvakken. Naast de profielvakken kunnen leerlingen ook nog kiezen uit het schooleigen aanbod van vakken. Per periode worden de toetsresultaten besproken door docenten. Leerlingen en ouders kunnen ten alle tijden de resultaten inzien via Somtoday. Aan het einde van het schooljaar ontvangen leerlingen een overzicht van de behaalde resultaten. Kijk voor meer informatie over rapporten en overgangs- en examennormen bij vmbo.

Lestijden

lesuurTijd
1e 08.30 - 09.20 uur
2e09.20 - 10.10 uur
3e10.10 - 11.00 uur
Pauze11.00 - 11.20 uur
4e11.20 - 12.10 uur
5e12.10 - 13.00 uur
Pauze13.00 - 13.25 uur
6e 13.25 - 14.15 uur
7e14.15 - 15.05 uur
Pauze15.05 - 15.20 uur
8e15.20 - 16.10 uur

Lessentabel

* er mag slechts één van deze drie vakken gekozen worden.
k = keuzevakken


VAK3 MAVO4 MAVO

gmf (maat

2

2
ne
4
3
en
4
3
fa
3k
4k
du
3k
4k
gs
3k
4k
ak
3k
4k
wi
3k
4k
nsk1
3k
4k
nsk2
3k
4k
bi
3k
4k
ec
3k
4k
kckv
1

lo
2
1
lo2*
2k
2k
bte*
2k
2k
teto*
2k
2k
ml
1
1
bgre
1
1

Activiteiten en excursies

EXCURSIES EN WERKWEKEN

In elk leerjaar kunnen excursies georganiseerd worden. Sommige excursies zijn gekoppeld aan een vak. Zo kunnen leerlingen voor het vak biologie op excursie naar de boerderij gaan. Daarnaast zijn er excursies binnen een project of werkweek, bijvoorbeeld naar een museum, bioscoop of jaarbeurs. In de derde klas organiseren we werkweken voor leerlingen. De kosten van excursies en werkweken worden aan het begin van het schooljaar bekendgemaakt, waarna er een oproep tot betalen wordt verstuurd. Een termijnregeling kan daarbij aangeboden worden.

STAGE

In de onderbouw van het vmbo kunnen kortdurende snuffelstages voorkomen. In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met een beroepsoriënterende stageperiode. De duur hiervan is afhankelijk van de leerling en de afdeling. Leerlingen doen op deze manier praktische ervaring op. Van deze stageperiode moeten leerlingen schriftelijk verslag uitbrengen. Bij de leerwerktrajecten vormt de stage een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma. In de derde klas gaan deze leerlingen vanaf januari één dag in de week naar hun stageadres. In de vierde klas gaan de leerlingen twee opeenvolgende dagen per week op stage.

CULTURELE ACTIVITEITEN

In het kader van het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) vindt een aantal activiteiten plaats, zowel binnen als buiten de school. Zo bezoeken leerlingen concerten of gaan ze naar voorstellingen in De Tamboer. Een bekende schrijver verzorgt bijvoorbeeld een gastles op school. In de derde klas doen alle leerlingen mee aan de zogenaamde kunstcarrousel, waarbij ze in een aantal dagen met vele kunstuitingen te maken krijgen.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan evenementen buiten schooltijd. Schaatsmiddagen, filmavonden en leerlingenfeesten zijn voorbeelden van jaarlijks terugkerende gebeurtenissen. De school ‘subsidieert’ deze activiteiten, maar de deelnemende leerlingen moeten zelf een deel van de kosten betalen. Alle buitenschoolse activiteiten van het vmbo van het Roelof van Echten College zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van onze school. Via onze website brengen we ouders op de hoogte van de verwachte buitenschoolse activiteiten.

BURGERSCHAPSVORMING

Het Roelof van Echten College wil leerlingen laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom ontwikkelen wij initiatieven in de vorm van burgerschapsvorming. De doelen hierbij zijn competentiegericht geformuleerd, dus gericht op vaardigheden van een leerling. Daarbij maken we onderscheid in vier categorieën:

  • Kennis: bijvoorbeeld weten wat democratische principes zijn.
  • Vaardigheden: bijvoorbeeld het eigen standpunt naar voren kunnen brengen.
  • Houdingen: bijvoorbeeld zich sociaal rechtvaardig willen opstellen.
  • Reflectie: bijvoorbeeld nadenken over de aard van verschillende meningen.